Strony: Dni mózgu 3 | Brain Awareness Week | RSS Feed

 

DNI MÓZGU W LUBLINIE

Dni Mózgu 3, trzecia edycja popularno-naukowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-14 marca 2008 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w ramach Brain Awareness Week 2008.

Czytaj więcej »

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

SESJA STUDENCKA ,,SPOTKANIE Z NEURONAUKAMI”

Wybrane referaty będą mogły zostać opublikowane w nowopowstającym, ogólnopolskim ,,Studenckim Biuletynie Psychologicznym. Człowiek- Umysł- Społeczeństwo”. Szczegółowe informacje otrzymają autorzy podczas trwania sesji.

Uwaga: Zmiany w systemie rejestracji na sesję studencką. Do dnia 20.02 można przesyłać zgłoszenia do udziału w spotkaniu, natomiast dnia 29.02 mija termin dostarczania tytułów wystąpień wraz z abstraktami.

1 / II / 2008

 

Uwaga: Uczestników zainteresowanych udziałem w sesji studenckiej ,,Spotkanie z Neuronaukami” prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień do 20.02.2008 r na adres: agnkrzyzanowska@gmail.com

E-mail rejestracyjny powinien zawierać: imię i nazwisko, tytuł referatu, abstrakt (może być w załączniku), kierunek i rok studiów, uczelnia, potrzeba skorzystania z rzutnika multimedialnego. Potwierdzenie rejestracji zostanie rozesłane po zakończeniu rejestracji na adres nadawcy. Organizatorzy będą pośredniczyli w rezerwacji noclegów.

Uwaga: Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt (w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz tytuł wybranego warsztatu) na adres: palcia86@o2.pl

1 / I / 2008

 

Szczegółowy program tego rocznej III edycji Dni Mózgu jest możliwy do pobrania ... czytaj więcej