forumsklepmapakontakt

głównakognitywistykaencyklopedianauki o mózguSI i robotykaartykułyksiążkiz krajuwydarzenialinkio stroniepomoc
baner

Przejdź niżej

_

Przejrzyj dział

_

Dorobek Redakcji strony

Marek Kasperski
okładka2007, konsultacja merytoryczna: D. Casacuberta, Umysł. Czym jest i jak działa, Świat Książki.

_

okładka2006, redakcja merytoryczna: T. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress.

_

okładka2005, redakcja merytoryczna: J. Hawkins, S. Blakeslee, Istota inteligencji, Onepress.

_

okładka2003, książka autorska: M. Kasperski, Sztuczna Inteligencja, Helion, (nakład wyczerpany).

_

Tomasz Komendziński
okładkaredaktor pisma: "Theoria et Historia Scientiarum. An International Interdisciplinary Studies".

_

okładka2003, redakcja: O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, Wyd. UMK.

_

okładka2002, redakcja merytoryczna: S. Pinker, Jak działa umysł, Książka i Wiedza.

_

okładka2002, redakcja wraz z A. Szahajem: Filozofia amerykańska dziś, Wyd. UMK.

_

Leszek Nowaczyk
2006, redakcja merytoryczna: Rusz głową -  jak szybko podnieść poziom swojej inteligencji, Świat Książki.
_

 

 
Tu jesteś: z kraju / inna aktywność

_

10 sierpnia 2010
ostatnia modyfikacja

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne powstało 15 maja 2001 roku, w trakcie II Krajowej Konferencji "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji", która odbyła się na UMK w Toruniu. Obecnie towarzystwo liczy około 60 członków, lecz ciągle się rozrasta.

 

Status PTK

Poniżej przedstawiam fragmenty ze statusu PTK.

§1

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (PTK), zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się naukami kognitywnymi. Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3

Celami Towarzystwa są:

 • integracja środowiska zajmującego się naukami kognitywnymi,

 • wspieranie badań w dziedzinie kognitywistyki,

 • promocja zastosowań kognitywistyki.

§4

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych i naukowo-technicznych,

 • współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłem w kraju i za granicą,

 • członkostwo w odpowiednich organizacjach międzynarodowych,

 • współpracą z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

 • prowadzenie działalności wydawniczej,

 • organizowanie dla swoich członków wyjazdów krajowych i zagranicznych, naukowych i studialnych oraz praktyk,

 • inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i za granicą,

 • prowadzenie działalności gospodarczej.

§6

Członkiem zwyczajnym PTK może być każda osoba zajmująca się badaniami wchodzącymi w skład nauk kognitywnych, która złoży deklaracje przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowana przez jego dwóch członków i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Strona Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego-.

 

_

czasopisma

_

Kognitywistyka i Media w Edukacji (Toruń)

okładka.Czasopismo wydawane w Toruniu o zasięgu ogólnopolskim. W 2002 roku uchwałą Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego KiMwE stało się oficjalnym pismem PTK.

Rada Naukowa: Zofia Bargiel, Andrzej Cichocki, Kazimierz Denek, Włodzisław Duch (przewodniczący) Stanisław Juszczyk, Andrzej Klawiter, Stefan Kwiatkowski, Jacek Malinowski, Edward Nęcka, Andrzej Nowak, Jan Ober, Jerzy Perzanowski, Robert Piat, Bronisław Siemieniecki, Wacław Strykowski, Aleksander Szwedek, Ryszard Tadeusiewicz, Max Urchs, Andrzej Wróbel, Urszula Żegleń.

Redakcja: Zofia Bargiel, Kazimierz Kotlarski, Wojciech Lewandowski, Bronisław Siemieniecki (redaktor naczelny), Waldemar Skrzypczak, Urszula Żegleń (zastępca redaktora naczelnego).

Do tej pory ukazały się numery (klikając na linki zapoznasz się z ich spisem treści): t. 1 (1998), t. 2 (1999)-, t. 3 (2000)-, t. 4 (2001)-, t. 5 (2001)-, t. 6 (2002)-, t. 7 (2003)-.

 

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu (Poznań)

okładka.Do tej pory wyszedł tylko jeden tom tego pisma pt. "Subiektywność a świadomość".

W redakcji zasiadają: Andrzej Klawiter (redaktor), Wioletta Dziarnowska (sekretarz).

Czasopismo wydawane jest przez wydawnictwo Zysk i S-ka.

Spis treści pierwszego numeru-.

 

Theoria et Historia Scientiarum (Toruń)

okładka.Zasięg międzynarodowy.

Polecamy przede wszystkim numery: Emotions and Consciousness: Interdisciplinary Convergences, red. Tomasz Komendziński, Ralph Ellis oraz Embodiment and Awareness: Perspectives from Phenomenology and Cognitive Science, red. Shaun Gallagher i Natalie Depraz (Instytut Filozofii UMK), t. VII (2003/1) (tom specjalny).

 

_

seria wydawnicza

_

Z inicjatywy doc. dr-a hab. Roberta Piłata powstała seria wydawnicza zatytułowana "Prace z Filozofii i Kognitywistyki". W serii publikowane są zarówno przekłady, jak i prace polskich autorów, prowadzących obecnie badania w dziedzinie filozofii umysłu oraz związanych z nią dyscyplin szczegółowych nauk kognitywnych. Z komitetem redakcyjnym serii (w składzie: prof. Andrzej Klawiter – UAM, prof. Zbysław Muszyński – UMCS, prof. Robert Piłat – IFiS PAN, dr Robert Poczobut – Uniwersytet w Białymstoku, prof. Urszula Żegleń – UMK) współpracę podjęły trzy wydawnictwa (IFiS PAN, UMCS i Adam Marszałek), w których ukazywać się będą prace serii.

Do tej pory ukazały się:

 • J. Kim, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R. Poczobut, Warszawa 2002.

 • S. Krajewski, Twierdzenie Godla i jego interpretacje filozoficzne, Warszawa 2003.

 • U. Żegleń, Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi teoriami umysłu, Toruń 2003.

 • F. Dretske, Naturalizowanie umysłu, tłum. B. Świątczak, Warszawa 2004.

 • J. Bremer, Jak to jest być świadomym, Warszawa 2005.

 • R. W. Langacker, Wykłady drugie z gramatyki kognitywnej, Lublin 2005.

 • R. Piłat, Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii i filozofii umysłu, Warszawa 2006.

 • K. Mainzer, Poznawanie złożoności, Lublin.

Więcej książek w: serwis z książkami nakanapie.pl (książki, audiobooki, e-booki).

 

2003-2009
dane zebrał: Marek Kasperski

_

© Marek Kasperski / 2000-2009

 

Szukaj w wortalu

_

Oferta e-sklepu

okładkiTematyka: filozofia umysłu, filozofia języka, neuroscience, psychologia kognitywna, robotyka, sztuczna inteligencja

Autorzy: Arbib, Boden, Breazeal, Calvin, Churchland, Dennett, Edelman, Ekman, Gazzaniga, Greenfield, Hofstadter, Johnson-Laird, Kurzweil, Loftus, McCorduck, Minsky, Moravec, Norman, Pylyshyn, Searle, Schank, Stillings, Wortman...

więcej »

_

Oferta Partnerów

okładkaT. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress 2006.

Nowości z wyd. Helion

_

Nasi Partnerzy

baner.baner.

_