kognitywistyka.net: forum
Umysł - Mózg - Sztuczna Inteligencja

Konferencje i wydarzenia - VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa

Agnieszka Baran - 2009-12-08, 15:27
Temat postu: VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
zaprasza na

VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

19-20 marca 2010 r.
Kraków, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykłady plenarne wygłosz± m.in.: prof. William Baum, prof. Ewa Czerniawska, prof. Maria Kielar-Turska, prof. Krzysztof Krzyżewski, prof. Edward Nęcka, dr hab. Agnieszka NiedĽwieńska, prof. Paweł Ostaszewski, prof. Wojciech Pisula, dr hab. Romuald Polczyk oraz prof. Howard Rachlin.

Sesje tematyczne koncentrować się będ± wokół następuj±cych zagadnień:
1. ¦rodowisko kształtuje zachowanie - doniesienia z badań
2. Skuteczno¶ć terapii behawioralnej - doniesienia z badań
3. Zastosowania psychologii behawioralnej - do¶wiadczenia, propozycje, refleksje
4. Jedno zachowanie, różne punkty widzenia - psychologia behawioralna a inne koncepcje psychologiczne

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów do dnia 15 stycznia 2010 r. za po¶rednictwem formularza online, zamieszczonego na stronie www.ptpb.pl. Referaty mog± być wygłaszane w języku polskim lub angielskim. Czas trwania referatu wynosi 15 minut. Propozycje referatów zostan± poddane selekcji przez Komitet Naukowy.

Po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum (19 marca 2010 r.) odbędzie się uroczysty bankiet w Stuba Communis Collegium Maius UJ.

Szczegółowe informacje na temat Sympozjum dostępne s± na stronie www.ptpb.pl


Przewodnicz±cy VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego PTPB
dr Przemysław B±bel

Komitet Naukowy
prof. William Baum (University of California, Davis)
prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (APS, IPiN)
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ)
prof. dr hab. Edward Nęcka (UJ, SWPS)
prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS)
prof. dr hab. Wojciech Pisula (PAN, WSZiP im. H. Chodkowskiej)
prof. Howard Rachlin (State University of New York)
prof. dr hab. Jan Strelau (SWPS)
dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW
dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW
dr hab. Agnieszka NiedĽwieńska (UJ)
dr hab. Romuald Polczyk (UJ)
dr Przemysław B±bel (UJ)
dr Monika Suchowierska (SWPS)

Komitet Organizacyjny
mgr Anna Ziółkowska – Przewodnicz±ca
mgr Beata Wasylewicz – Sekretarz
mgr Agnieszka Baran
mgr Krystian Barzykowski
mgr Ewa Iskierka-Kasperek
mgr Maciej Michalski
Joanna Grzymała-Moszczyńska
Zuzanna Gucwa
Patryk Mazurkiewicz
Maciej Mozolewski

Patronat medialny: Charaktery
Współorganizator: Sekcja Psychologii Międzykulturowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ

Agnieszka Baran - 2010-02-24, 21:58
Temat postu: Program Sympozjum
Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny ponownie serdecznie zaprasza do udziału w VI Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, które odbędzie sie w Krakowie w dniach 19-20 marca 2010 r.

Na oficjalnej stronie Sympozjum: http://www.ptpb.pl/sympozjum/
opublikowany został szczegółowy program konferencji, na który składa sie
11 wykładów plenarnych oraz 13 referatów w trzech sesjach tematycznych.

Wykłady plenarne wygłosz±:

I dzień:
prof. Howard Rachlin
prof. Edward Nęcka
prof. Paweł Ostaszewski
prof. Ewa Czerniawska
dr hab. Agnieszka NiedĽwieńska
prof. Jan Strelau

II dzień:
prof. William Baum
prof. Krzysztof Krzyżewski
prof. Maria Kielar-Turska
dr hab. Romuald Polczyk
prof. Wojciech Pisula

Więcej informacji znajda Państwo na stronie Sympozjum.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do udziału w Sympozjum

Komitet Organizacyjny


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group