kognitywistyka.net: forum
Umysł - Mózg - Sztuczna Inteligencja

Konferencje i wydarzenia - New Sounds: VI Międzynarodowym Sympozjum na temat Akwizycji

Slawomir Wacewicz - 2009-10-06, 21:41
Temat postu: New Sounds: VI Międzynarodowym Sympozjum na temat Akwizycji
"akwizycja"... Poniżej zaproszenie na spotkanie akwizytorów ::))


Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w konferencji New
Sounds: VI Międzynarodowym Sympozjum na temat Akwizycji Drugiego Języka,
która odbędzie się w Poznaniu dniach 1 – 3 maja 2010 (sobota –
poniedziałek). Konferencja, organizowana przez Instytut Filologii
Angielskiej UAM, kontynuuje tradycję sympozjów poświęconych akwizycji
drugiego języka, zapoczątkowaną przez Allana Jamesa oraz Jonathana
Leathera. Językiem konferencji jest angielski.

Tematyka New Sounds 2010 porusza szerokie spektrum zagadnień z dziedzin
związanych z akwizycją fonologii języków obcych takich jak:
• percepcja i produkcja mowy
• teorie akwizycji drugiego języka
• fonetyka i fonologia drugiego języka
• akwizycja fonotaktyki drugiego języka
• wielojęzyczność i akwizycja fonotaktyki trzeciego języka
• zastosowanie nowych technologii
• neuro – i psycholingwistyczne apsekty akwizycji fonologii
Propozycje referatów i plakatów na powyższe tematy (ale nie tylko)
przyjmujemy do
1 grudnia 2009 r. Referaty oraz plakaty będą podlegały ocenie
międzynarodowych ekspertów.
Referaty plenarne podczas konferencji New Sounds 2010 wygłoszą:

James Flege (University of Alabama at Birmingham, Professor Emeritus)
Allan James (University of Klagenfurt)
Martha Young-Scholten (Newcastle University)

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji:
http://ifa.amu.edu.pl/newsounds/

Adres mailowy konferencji:
newsounds@ifa.amu.edu.pl

Komitet Organizacyjny New Sounds 2010
Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Magdalena Wrembel
Malgorzata Kul


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group