kognitywistyka.net: forum
Umysł - Mózg - Sztuczna Inteligencja

Konferencje i wydarzenia - "Wokół reguły" - konferencja studencka

Slawomir Wacewicz - 2008-11-19, 23:24
Temat postu: "Wokół reguły" - konferencja studencka
Przesyłam informację o krakowskiej konferencji "wokół reguły"

Pozdrawiam,

Michał Zawidzki, Koło Naukowe Filozofów.OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA STUDENCKA KONFERENCJA "WOKÓŁ REGUŁY"


Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej studenckiej konferencji organizowanej pod hasłem "Wokół reguły", która odbędzie się w Krakowie w dniach 6-7. grudnia 2008.


Zachęcamy studentów i doktorantów kierunków humanistycznych,społecznych, artystycznych i ekonomicznych do zgłaszania referatów. Chcemy razem w Państwem przyjrzeć się dawnym i współczesnym poglądom na istotę reguł i norm, sposobom ich funkcjonowania, ich miejscem w systemach religijnych i myśleniu człowieka. Aby ułatwić Państwu orientację, poniżej zamieszczamy proponowane zakresy tematyczne.
1. Dziedzina prawnicza.
a. Źródło reguł prawnych w różnych systemach normatywnych (religii,zwyczaju, moralności).
b. Reguły prawne a reguły logiki. Logiczna struktura przepisu prawnego.
c. Jedno prawo dla globalnej wioski? Problem uniwersalności reguł: prawa człowieka, prawo międzynarodowe, unijneâ?Ś
d. Wpływ reguł na jednostkę i społeczeństwo a ograniczenie wolności czy jej konieczny warunek?
e. Skuteczność i przestrzeganie reguł. Relacja sfery bytu i sfery powinności.
f. Normy prawne a normy etyczne â?? autonomia a heteronomia moralna.
g. Profilowanie â?? powtarzalność postępowania sprawców przestępstw.
2. Dziedzinapsychologiczna.
a. Dlaczego jednostka ignoruje panujące w społeczeństwie normy?
b. Czy możemy ująć umysł w określonych przez psychologów poznawczych schematach działania?
c. Czy testy osobowości są zdolne podać reguły postępowania człowieka?
d. Okiem psychologa: po co człowiekowi reguły?
e. Reguły logiki a rozumowanie i rozwiązywanie problemów.
f. Czy rozumowanie, emocja lub zachowanie, które nie pokrywa się z normą, jest już patologią?
g. Myślenie jako stosowanie reguł: pojęcie reguły w naukach kognitywnych.
h. Behawioryzm â?? czy zachowaniem każdego organizmu rządzą te same zasady?
i. Człowiek a kultura. W jakim stopniu nasze rozumowanie, emocje i zachowanie są kształtowane przez normy społeczne?
j. Czy można zachowanie człowieka ująć w reguły, zasady działania?
k. Psychologia Gestalt â?? prawidłowości rządzące percepcją i myśleniem.
l. Reguły jako szkielet funkcjonowania człowieka.
m. Czy psychologia potrzebuje reguł?
n. Uczenie mimowolne: stosowanie się do reguł bez umiejętności ich wyrażania.
3. Dziedzina kulturo- i religioznawcza.
a. Etymologia i relacje między pojęciami pokrewnymi prawu,ładowi, regule, normie w różnych językach oraz ich praktyczne konsekwencje.
b. Porządek społeczny a ład kosmiczny (ryta, dharma, maat, logos, mojra)
c. (Nie)aktualność pojęcia normy i kryterium normalności wczasach tolerancji.
d. Gdy znikają reguły okresy (karnawał, Nowy Rok) i osoby(błazen, trickster, nieczysty, trędowaty) wyjęte spod prawa.
e. Zakres semantyczny terminu "kanon". Funkcjonowanie kanonu w religiach i sztuce. Szczególny przypadek prawa kanonicznego.
f. Spór o reguły w analitycznej filozofii języka.
g. Reguły i konstytucje: terminy prawne w monastycyzmie.
h. Tabu religijne i kulturowe: szczególna zasada postępowania w społeczeństwie.
i. Teoria i praktyka egzekucji praw w religijnych grupach fundamentalistycznych.
j. Historia związków prawa wyznaniowego i państwowego. Sfery zgodności i konfliktu interesów. Państwa wyznaniowe. Wolność sumienia i przekonań oraz wyznawania i głoszenia religijnych idei.
Poza tym liczymy na Państwa własną inicjatywę, gdyż z pewnością dostrzegą Państwo takie płaszczyzny zasad i praw, których nie uwzględniliśmy. Szczególnie zachęcamy do przedstawiania wyników badań własnych.
Termin nadsyłania aplikacji wraz z abstraktami na adres wokol.reguly@gmail.com upływa 18. listopada 2008.Prosimy, aby tekst abstraktu nie przekraczał jednej strony znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pt, interlinia 1,5). Aplikacja do pobrania oraz aktualne informacje dostępne na stronie internetowej http://rules.rulez.cegielki.pl/
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej ani dla prelegentów, ani dla słuchaczy. Uczestnicy ponoszą koszt ewentualnego noclegu. Zainteresowany mproponujemy pomoc w znalezieniu relatywnie niedrogiego miejsca noclegowego.Prelegentom oferujemy obiady w obydwa dni trwania konferencji. Publikacja pokonferencyjna ukaże się w formie papierowej lub w Internecie.
Liczymy na Państwa wkład w dyskusję wokół wciąż żywotnej problematyki normatywności, powinności, przepisu i prawa.
Sekcja Filozofii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ
Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ
Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group